Zakres usług i cechy dobrego adwokata

Adwokat udziela porad prawnych osobom, instytucjom państwowym i przedsiębiorstwom, a w razie potrzeby oferuje im reprezentację. Przygotowuje dokumenty prawne i interpretuje przepisy, regulacje i orzeczenia. Prawnicy reprezentują klientów w procesach cywilnych lub karnych i przedstawiają dowody na ich obronę. Doradzają także klientom w zakresie ich praw i obowiązków prawnych oraz wskazują im najlepszy sposób postępowania w zależności od sytuacji prawnej. Prawnik prowadzi badania nad zagadnieniami prawnymi i posiada kwalifikacje do interpretowania przepisów, regulacji i orzeczeń. Sporządza dokumenty prawne, takie jak testamenty, akty notarialne, umowy, pozwy i odwołania.

Zakres pracy adwokata

Adwokaci mogą specjalizować się w określonej dziedzinie, np. w prawie ochrony środowiska, podatkach, własności intelektualnej czy prawie rodzinnym. Większość prawników pracuje w biurach, a także podróżuje w celu odwiedzenia klientów lub reprezentowania ich w sądzie. Zazwyczaj pracują w pełnym wymiarze godzin, a nadgodziny są powszechne. Adwokaci mogą czasami znajdować się pod dużą presją. Na przykład podczas rozpraw sądowych lub gdy starają się dotrzymać terminów. Aby zostać prawnikiem, trzeba zazwyczaj ukończyć studia. Od prawników wymaga się zdania egzaminów licencyjnych zwanych „egzaminami adwokackimi”, aby móc wykonywać zawód prawnika. Wcześniejsze wyroki skazujące za przestępstwa mogą dyskwalifikować kandydatów do wykonywania zawodu prawnika. W prawie rodzinnym adwokaci mogą poświęcić znaczną uwagę na negocjowanie umów rozwodowych lub prowadzenie postępowań adopcyjnych. Mogą również negocjować alimenty na rzecz dzieci oraz umowy dotyczące opieki nad dziećmi. Prawnicy specjalizujący się w prawie karnym mogą oczekiwać, że będą przygotowywać i argumentować sprawy dotyczące działalności przestępczej, broniąc tych, którzy zostali oskarżeni o popełnienie przestępstwa. Adwokat specjalizujący się w sprawach szkód osobowych pracuje z osobami, które doznały uszczerbku na zdrowiu i uważają, że szkoda ta powstała w wyniku zaniedbania lub że ktoś, np. pracodawca, uchyla się od obowiązku zapłaty odszkodowania. Adwokaci często rozpoczynają swoją karierę jako współpracownicy kancelarii prawnej. Po kilku latach pracy z bardziej doświadczonymi prawnikami mogą awansować na partnerów w kancelarii. Niektórzy doświadczeni prawnicy zostają sędziami, a inni – wykładowcami prawa. 

Taki powinien być adwokat

Oprócz wykształcenia i wymogów licencyjnych, adwokat potrzebuje pewnych umiejętności miękkich, aby doskonalić się w tej dziedzinie. Umiejętności komunikacyjne: adwokat musi być w stanie dobrze komunikować się zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej. Musi też być doskonałym słuchaczem. Nerwy ze stali: adwokat musi pozostać nieugięty, gdy w sądzie, przed krytyczną publicznością, sprawy przybierają zły obrót – a czasami tak się dzieje. Umiejętność krytycznego myślenia: adwokat musi posiadać silne umiejętności rozwiązywania problemów i krytycznego myślenia, aby identyfikować problemy i wymyślać rozwiązania, a następnie wybrać i wdrożyć najlepsze z nich. Umiejętności badawcze: w tym zawodzie wiele zależy od umiejętności wyodrębnienia i zidentyfikowania istotnych informacji. Umiejętności interpersonalne: umiejętności te mogą być jeszcze ważniejsze w delikatnych obszarach specjalizacji, takich jak prawo rodzinne, w celu nawiązania wspierających relacji z klientami w chwilach, gdy mogą oni nie być w najlepszej formie. Kancelaria adwokacka z Olsztyna zatrudnia najlepszych adwokatów.

About the Author

You may also like these